Startlista

Startlista, 21/2

Ryttare:

Häst:

Höjd:

1. Zelda Åhl

Trixey

30 cm

2. Alicia Wallberg

Ewelina

30 cm

3. Juni Eklund

Kariiba

40 cm

4. Ida Radloff

Robert

40 cm

5. Ewelina Westling

Aprilla

60 cm

6. Hannah Ångman

Sato

70 cm

  • Första start går kl.11.00.
  • Kom i tid så du hinner ta in och göra ordning din häst.
  • Gemensam bangång kl.10.15.


Varmt välkomna och lycka till!