Barny Boy

Barny Boy

Barny är en minishettis och är född 2005. Här har vi stallets busfrö, han går inte i hagen som alla andra hästar utan han strövar runt fritt på gården. Barnys största uppgift på gården är att vara maskot, men han får även jobba ibland då barnen kör honom.